Mobile version of Hanspub

文章引用说明 更多>> (返回到该文章)

J. Magden, N. Takeda, T. Li, et al. Virus-specific mRNA capping enzyme encoded by hepatitis E virus. Journal of Virology, 2001, 75(14): 6249-6455.

被以下文章引用: